Responsive image

ทำอย่างไรเมื่อพนักงานทะเลาะกัน

สถานที่ทำงานย่อมมีคนหลากหลายประเภท ต่างที่มาที่ไป  ความคิดเห็นย่อมต่างกันเป็นธรรมดา จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเกิดความขัดแย้งขึ้นในที่ทำงาน ความขัดแย้งไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวหรือมีแต่ข้อเสียเ เพราะบางความขัดแย้งอาจก่อให้เกิดผลดีก็คือ เกิดการแข่งขัน  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน สร้างความท้าทายให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ช่วยให้องค์กรอยู่รอดท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดในปัจจุบัน แต่บางความขัดแย้งอาจฉุดรั้งความก้าวหน้าขององค์กร  ซึ่งในกรณีนี้จะต้องวิเคราะห์หาสาเหตุที่เกิดขึ้น แก้ไขปัญหาให้เหมาะสมโดยยึดหลักความถูกต้อง ยุติธรรม โดยการยอมรับเหตุผลด้วยกันทุกฝ่าย

 

เจรจาด้วยเหตุผล

เมื่อเกิดปัญหาขึ้นไม่ควรหลีกหนีปัญหา ทำเฉยเพื่อให้เรื่องจบๆ ไป หรือที่เลวร้ายกว่านั้นคือกล่าวว่าจาว่าร้ายกัน เพราะจะทำให้เหตุการณ์เลวร้ายลงไปกว่าเดิม การไม่สะสางปล่อยทิ้งไว้ปัญหาอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้สึกแย่ๆ ระหว่างคู่กรณี รวมไปถึงสร้างความตึงเครียดให้กับผู้ร่วมงานคนอื่นด้วย การเผชิญหน้ากันในช่วงเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นคือเวลาที่เหมาะ เพียงแต่ต้องเลือกช่วงเวลาที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายควรจะเจรจาเพื่อหาข้อยุติด้วยเหตุผลไม่ใช้อารมณ์

 

มีคนกลางไกล่เกลี่ยปัญหา

การมีคนกลางหรือบุคคลที่สามเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยความขัดแย้งนับเป็นทางออกอีกวิธีที่น่าสนใจไม่น้อย ซึ่งผู้ไกล่เกลี่ยจะทำหน้าที่ในการช่วยกำหนด วิเคราะห์ปัญหา และสร้างความเข้าใจในความจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยรับฟังเงื่อนไขของปัญหาเพื่อนำไปสู่การสร้างความปรองดองโดยไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และผู้ไกล่เกลี่ยควรเป็นบุคคลที่คู่กรณีทั้งสองให้ความยอมรับ

 

กำหนดหน้าที่ของแต่ละคน

การกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนให้ชัดเจน จะทำให้ได้รู้ว่าคนแต่ละคนในองค์กรในทีมทำอะไร รับผิดชอบส่วนไหน มีหน้าที่อะไรกันบ้าง เมื่อเกิดปัญหาในการทำงานขึ้นจะได้ไม่กล่าวโทษกันไปมา เพราะมีการระบุขอบเขตหน้าที่ของแต่ละคนอย่างชัดเจน จะไม่มีการโยนความผิดไปให้บุคคลอื่น ช่วยทำให้งานมีประสิทธิภาพขึ้น เพราะไม่มีใครอยากถูกประเมินว่าทำงานไม่สำเร็จ หรือไม่มีความรับผิดชอบในการทำงาน

ข่าวสาร

1 ความคิดเห็น

การทะเลาะกันระหว่างพนักงานสามารถส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำงานและความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานได้ ดังนั้นการจัดการและแก้ไขปัญหาการทะเลาะกันเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนี้คือขั้นตอนที่ควรทำเมื่อพนักงานทะเลาะกัน: ให้สอดคล้องกับนโยบายและข้อกำหนดขององค์กร: การจัดการข้อพิพาทระหว่างพนักงานควรจัดการในแบบขององค์กร ตามนโยบายและข้อกำหนดที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหามีความเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ และไม่ส่งผลเสียต่อองค์กร ให้ความสำคัญกับการสื่อสาร: การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหา พนักงานควรใช

MAX ตอบกลับ
30/03/2023 15:33

แสดงความคิดเห็น