Responsive image

เทคนิคขายของแบบการตลาดตามฤดูกาล

การตลาดสินค้าในแต่ละฤดูกาลมีความแตกต่างกันไป ดังนั้นการวางแผนการตลาดของธุรกิจจำเป็นต้องพิจารณาการตลาดตามฤดูกาลให้เหมาะสม ต่อไปนี้คือเทคนิคขายของแบบการตลาดตามฤดูกาล:

ฤดูหนาว: ในช่วงฤดูหนาวการตลาดสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงมักเน้นเรื่องการอบแห้งและอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้บริโภคสะดวกสบายในช่วงเย็น เช่น อุปกรณ์ทำความอบอุ่น, เสื้อผ้ากันหนาว, ถุงมือ, ถุงเท้าและอื่นๆ

ฤดูใบไม้ผลิ: ในช่วงฤดูใบไม้ผลิการตลาดสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงมักเน้นเรื่องการปลูกพืชและการบำรุงรักษาสวนผลไม้ เช่น พันธุ์ไม้ผล, ต้นไม้ประดับ, วัสดุปลูกพืช และอื่นๆ

ฤดูร้อน: ในช่วงฤดูร้อนการตลาดสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงมักเน้นเรื่องการออกกำลังกายและการท่องเที่ยว เช่น เครื่องออกกำลังกาย, อุปกรณ์สำหรับกีฬา, ชุดว่ายน้ำ, อุปกรณ์ท่องเที่ยว และอื่นๆ

ฤดูฝน: ฤดูฝนเป็นช่วงเวลาที่มีความเปลี่ยนแปลงในอากาศและสภาพแวดล้อม ทำให้มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค ซึ่งธุรกิจต้องการปรับกลยุทธ์การตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในช่วงนี้ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น เทคนิคการตลาดสินค้าเช่นการสร้างแคมเปญโปรโมชั่นโดยอาจจัดโปรโมชั่นส่วนลดหรือของแถมที่เกี่ยวข้องกับฤดูฝน เช่น ส่วนลดสำหรับสินค้ากันน้ำ หรือของแถมเป็นร่ม เป็นต้น

นอกจากเทคนิคขายของแบบการตลาดตามฤดูกาลที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีเทคนิคการตลาดที่สามารถใช้ได้ในทุกฤดูกาลด้วยกัน ดังนี้

การลดราคาสินค้า: ในช่วงที่ตลาดไม่ค่อยคล่องแคล่วการลดราคาสินค้าเป็นเทคนิคการตลาดที่มีประสิทธิภาพ เพราะจะช่วยให้ผู้บริโภคมีเหตุผลในการซื้อสินค้าและช่วยลดความตึงเครียดในการตัดสินใจซื้อ

การสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์: การสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น เว็บไซต์, แอปพลิเคชั่น หรือโซเชียลมีเดีย เป็นเทคนิคการตลาดที่สามารถใช้ได้ตลอดทั้งปี โดยช่วยให้ธุรกิจสามารถเชื่อมต่อกับกลุ่มลูกค้าได้อย่างง่ายดาย และเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและบริการ

การสร้างพันธมิตร: การสร้างพันธมิตรกับธุรกิจอื่น เช่น การจัดทำโปรโมชั่นร่วมกับบริษัทอื่น หรือการสนับสนุนกิจกรรมของภาคธุรกิจ เป็นเทคนิคการตลาดที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ และช่วยสร้างความน่าเชื่อถือในตลาด

ข่าวสาร

แสดงความคิดเห็น