Responsive image

LINE OA คืออะไร

LINE OA คือ LINE Official Account หรือบัญชีที่เป็นทางการของ LINE นั้นเอง ชื่อเดิมของ LINE OA คือ LINE@ ก่อนที่จะเปลี่ยนแอพใหม่ เปลี่ยนเว็บใหม่มาเป็น LINE OA

บรอดแคสไลน์ (LINE Broadcast) คือ การส่งข้อความผ่าน LINE Official Account ไปยังผู้ติดตามทั้งหมด หรือเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยข้อความที่ส่งออกไปนั้นสามารถเป็นข้อความธรรมดา รูปภาพ วิดีโอ หรือ Rich Messages ก็ได้


บรอดแคสไลน์เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหรือผู้ติดตามของธุรกิจ โดยสามารถใช้ในการแจ้งข่าวสาร โปรโมชัน โปรโมชั่น หรือกิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มการรับรู้และความสนใจในแบรนด์ และกระตุ้นยอดขายได้


วิธีการทำบรอดแคสไลน์มีดังนี้


เข้าสู่ระบบ LINE Official Account Manager

เลือกเมนู "บรอดแคสต์"

คลิกปุ่ม "สร้างใหม่"

ตั้งค่าผู้รับ

กำหนดเวลาในการส่ง

สร้างข้อความบรอดแคสต์

คลิกปุ่ม "ส่ง"

ในการตั้งค่าผู้รับบรอดแคสไลน์ สามารถตั้งค่าได้ดังนี้


ทั้งหมด: ส่งข้อความไปยังผู้ติดตามทั้งหมด

เฉพาะกลุ่ม: ส่งข้อความไปยังกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายตามคุณสมบัติต่างๆ เช่น เพศ อายุ พื้นที่ ความสนใจ เป็นต้น

ในการกำหนดเวลาในการส่งบรอดแคสไลน์ สามารถกำหนดได้ดังนี้


ทันที: ส่งข้อความทันที

กำหนดวันและเวลา: ส่งข้อความตามวันที่และเวลาที่กำหนด

ในการสร้างข้อความบรอดแคสไลน์ สามารถใส่ข้อความธรรมดา รูปภาพ วิดีโอ หรือ Rich Messages ได้ โดย Rich Messages เป็นรูปแบบข้อความที่สามารถสร้างรูปแบบได้หลากหลาย เช่น ข้อความที่มีพื้นหลัง ข้อความที่มีไอคอนหรือปุ่มกด เป็นต้น


ตัวอย่างการใช้บรอดแคสไลน์


แจ้งข่าวสาร: แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของธุรกิจ เช่น สินค้าใหม่ โปรโมชั่น กิจกรรมต่างๆ เป็นต้น

โปรโมชัน: แจ้งโปรโมชันหรือส่วนลดต่างๆ ของธุรกิจ

กิจกรรม: แจ้งกิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการขาย กิจกรรมแจกของรางวัล เป็นต้น

ข้อดีของบรอดแคสไลน์


สามารถเข้าถึงผู้ติดตามจำนวนมากได้พร้อมกัน

สามารถสร้างข้อความที่หลากหลายได้

กำหนดกลุ่มเป้าหมายได้

สามารถติดตามผลลัพธ์ได้

ข้อควรระวังในการใช้บรอดแคสไลน์


ควรส่งข้อความที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับผู้ติดตาม

ควรส่งข้อความในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ส่งข้อความมากเกินไป

ควรหลีกเลี่ยงการส่งข้อความที่รบกวนผู้ติดตาม เช่น ข้อความที่มีเนื้อหาซ้ำๆ หรือข้อความที่มีโฆษณามากเกินไป

โดยสรุปแล้ว บรอดแคสไลน์เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหรือผู้ติดตามของธุรกิจ โดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจ


ข่าวสาร #LINE OA #LINE Offiacial Account

แสดงความคิดเห็น